รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2566 ภาคเรียนที่0 1 2 [3] 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน22 เม.ย. 2567
8:45 น.
26 เม.ย. 2567
23:59 น.
  -  ชั้นปี 122 เม.ย. 2567
8:45 น.
26 เม.ย. 2567
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )1 ก.ค. 2567
8:45 น.
5 ก.ค. 2567
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า27 พ.ค. 2567
8:45 น.
7 มิ.ย. 2567
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน22 เม.ย. 2567
8:45 น.
26 พ.ค. 2567
23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 ก.ค. 2567
9:00 น.
20 ก.ค. 2567
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 18 ก.ค. 2567
9:00 น.
20 ก.ค. 2567
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 28 ก.ค. 2567
9:00 น.
20 ก.ค. 2567
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา27 พ.ค. 2567
8:15 น.
27 พ.ค. 2567
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา20 ก.ค. 2567
17:00 น.
20 ก.ค. 2567
17:00 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ13 ส.ค. 2567
0:00 น.
13 ส.ค. 2567
0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744