รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่0 1 2 [3] 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน27 เม.ย. 2563
8:45 น.
24 พ.ค. 2563
23:59 น.
  -  ชั้นปี 127 เม.ย. 2563
8:45 น.
24 พ.ค. 2563
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า27 พ.ค. 2563
9:00 น.
23 มิ.ย. 2563
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน27 เม.ย. 2563
9:00 น.
23 มิ.ย. 2563
23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 มิ.ย. 2563
9:00 น.
23 ก.ค. 2563
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 18 มิ.ย. 2563
9:00 น.
26 มิ.ย. 2563
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 213 ก.ค. 2563
9:00 น.
23 ก.ค. 2563
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา25 พ.ค. 2563
8:15 น.
25 พ.ค. 2563
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา18 ก.ค. 2563
9:00 น.
18 ก.ค. 2563
23:59 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ10 ส.ค. 2563
0:00 น.
10 ส.ค. 2563
0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744