รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2565 ภาคเรียนที่0 1 2 [3] 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน24 เม.ย. 2566
8:45 น.
28 เม.ย. 2566
23:59 น.
  -  ชั้นปี 124 เม.ย. 2566
8:45 น.
28 เม.ย. 2566
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )3 ก.ค. 2566
8:45 น.
7 ก.ค. 2566
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า29 พ.ค. 2566
8:45 น.
9 มิ.ย. 2566
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน24 เม.ย. 2566
8:45 น.
28 พ.ค. 2566
23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา10 ก.ค. 2566
9:00 น.
11 ส.ค. 2566
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 110 ก.ค. 2566
9:00 น.
22 ก.ค. 2566
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 210 ก.ค. 2566
9:00 น.
22 ก.ค. 2566
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. ( รอบพิเศษ )4 ส.ค. 2566
8:00 น.
11 ส.ค. 2566
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา29 พ.ค. 2566
8:15 น.
29 พ.ค. 2566
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา22 ก.ค. 2566
17:00 น.
22 ก.ค. 2566
17:00 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ11 ส.ค. 2566
0:00 น.
11 ส.ค. 2566
0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744