รายการหลัก

  HZ102 - 1ภาษาจีน 2
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (1-4-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา HZ101-1
      รายวิชาต่อเนื่องHZ201-1, HZ203-1, HZ205-1
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์08:30-11:002220122C40 - 34 - 6W 
 อาจารย์ A.Jia Zhongxia
สำรองให้ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาจีน ชั้นปี 3
40 - 34 - 6
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 18-20 เอกภาษาจีน ]
 02  ศุกร์11:30-14:002230322C40 - 30 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์
สำรองให้ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาจีน ชั้นปี 3
40 - 29 - 11
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 18-20 เอกภาษาจีน ]
 03  ศุกร์08:30-11:002230322C40 - 13 - 27W 
 อาจารย์ อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์
สำรองให้ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาจีน ชั้นปี 3
40 - 10 - 30
40 - 3 - 37
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 18-20 เอกภาษาจีน ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์08:30-11:202240422C60 - 37 - 23W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์
สำรองให้ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ปี 3 ขึ้นไป
60 - 37 - 23
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 18-20 เอกภาษาจีน ป ตรีใบที่สอง ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744