รายการหลัก

  SC274 - 1การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์เบื้องต้น
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องSA302-54(#), SA324-1(#), SA326-1, SA328-1, SA410-1, SC371-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-12:201205A01L7 - 1 - 6W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต
สำรองให้คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ชั้นปี 57 - 1 - 6
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น รหัส 19 เรียนและสอบร่วมกับ SQ101 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744