รายการหลัก

  HK222 - 1การอ่านภาษาเกาหลี 2
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี08:30-11:002320123C45 - 45 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์มยองชิก ยูน
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ปี 4 ขึ้นไป
45 - 0 - 45
45 - 45 - 0
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23,22,21,20,19 เท่านั้น สาขาภาษาเกาหลี ]
 02  พฤหัสบดี11:30-14:002320123C45 - 41 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์มยองชิก ยูน
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ปี 4 ขึ้นไป
45 - 0 - 45
45 - 40 - 5
45 - 0 - 45
45 - 1 - 44
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23,22,21,20,19 เท่านั้น สาขาภาษาเกาหลี ]
 03  พฤหัสบดี14:30-17:002320123C45 - 40 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์มยองชิก ยูน
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ปี 4 ขึ้นไป
45 - 0 - 45
45 - 39 - 6
45 - 0 - 45
45 - 1 - 44
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23,22,21,20,19 เท่านั้น สาขาภาษาเกาหลี ]
 04  ศุกร์08:30-11:00560105C45 - 42 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์มยองชิก ยูน
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ปี 4 ขึ้นไป
45 - 0 - 45
45 - 41 - 4
45 - 1 - 44
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23,22,21,20,19 เท่านั้น สาขาภาษาเกาหลี ]
 05  ศุกร์08:30-11:002320123C45 - 34 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์ซูมิน ฮา
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ปี 4 ขึ้นไป
45 - 0 - 45
45 - 31 - 14
45 - 1 - 44
45 - 2 - 43
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23,22,21,20,19 เท่านั้น สาขาภาษาเกาหลี ]
 06  ศุกร์11:30-14:002320123C45 - 45 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ซูมิน ฮา
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ปี 4 ขึ้นไป
45 - 0 - 45
45 - 41 - 4
45 - 4 - 41
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23,22,21,20,19 เท่านั้น สาขาภาษาเกาหลี ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 250  อาทิตย์09:30-12:202250322C35 - 9 - 26W 
  อาทิตย์13:30-16:202250322C      
 อาจารย์ อาจารย์มยองชิก ยูน
สำรองให้ภาษาเกาหลี ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ชั้นปี 235 - 9 - 26
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22 เท่านั้น สาขาภาษาเกาหลี ป.ตรีที่ 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744