รายการหลัก

  NR336 - 1กรรมวิธีการผลิต
      สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์14:30-17:001910119C10 - 4 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์
สำรองให้วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง ชั้นปี 3
วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง ชั้นปี 4
10 - 4 - 6
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิศวฯ ระบบรางฯ รหัส 20-21 ปกติ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744