รายการหลัก

  MF506 - 62เทคโนโลยีการเงินในอุตสาหกรรมการเงิน
      สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อาทิตย์09:00-12:002320123C99 - 9 - 90W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด
สำรองให้กลุ่มวิชาการเงิน ปี 2 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาการเงิน ปี 2 ขึ้นไป
99 - 8 - 91
99 - 1 - 98
สอบปลายภาค 18 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ CEO MBA รหัส 21 การเงิน (ภาคปกติและเสาร์อาทิตย์) ]
    ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล3 - 3 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ MBA Online การเงิน รหัส 21 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744