รายการหลัก

  HO161 - 1การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจ
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์14:30-17:002220122C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ A.Anthony Neil Catto
สำรองให้ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรสองภาษา) ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรสองภาษา) เฉพาะ นศ.ต่างชาติ ปี 1 ขึ้นไป
5 - 2 - 3
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ หลักสูตรสองภาษาเท่านั้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744