รายการหลัก

  SP226 - 1การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและระบบธุรกิจอัจฉริยะ
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์08:30-20:001205A01L20 - 15 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกูร
สำรองให้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ชั้นปี 1
20 - 13 - 7
20 - 2 - 18
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์สาขา CS รหัส 23 ปกติ+ปวส เรียนร่วมกับ SI450 เรียนวันที่ 2,9,16,23,30 ก.ย.2566 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744