รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
- -
   01  อาคาร 1
   02  อาคาร 2
   03  อาคาร 3
   04  อาคาร 4
   05  อาคาร 5
   06  อาคาร 6
   07  อาคาร 7
   08อาคาร 8
   09  อาคาร 9
   10  อาคาร 10
   100  หอประชุม
   11  อาคาร 11
   15  อาคาร 15
   16  อาคาร 16
   21  อาคาร 21
   22  อาคาร 22
   23  อาคาร 23
   24  อาคาร 24
   26  The Chamber's Kitchen
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744