รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่0 1 2 [3] 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน29 พ.ค. 2564
8:45 น.
11 มิ.ย. 2564
23:59 น.
  -  ชั้นปี 129 พ.ค. 2564
8:45 น.
11 มิ.ย. 2564
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า29 พ.ค. 2564
8:45 น.
11 มิ.ย. 2564
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน29 พ.ค. 2564
8:45 น.
11 มิ.ย. 2564
23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา14 มิ.ย. 2564
9:00 น.
1 ส.ค. 2564
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 114 มิ.ย. 2564
9:00 น.
4 ก.ค. 2564
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 212 ก.ค. 2564
9:00 น.
1 ส.ค. 2564
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา31 พ.ค. 2564
8:15 น.
24 ก.ค. 2564
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา24 ก.ค. 2564
17:00 น.
24 ก.ค. 2564
17:00 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ16 ส.ค. 2564
0:00 น.
16 ส.ค. 2564
0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744