รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่[0] 1 2 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน1 ต.ค. 2560
0:00 น.
8 มิ.ย. 2561
0:00 น.
  -  ชั้นปี 11 ต.ค. 2560
0:00 น.
8 มิ.ย. 2561
0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )2 ก.ค. 2561
8:45 น.
6 ก.ค. 2561
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน1 ต.ค. 2560
9:00 น.
8 มิ.ย. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ชำระผ่านช่องทางตามข้อ4:ไม่มีค่าปรับ4 มิ.ย. 2561
8:45 น.
9 มิ.ย. 2561
23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา9 ก.ค. 2561
9:00 น.
21 ก.ค. 2561
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา28 พ.ค. 2561
8:15 น.
28 พ.ค. 2561
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา21 ก.ค. 2561
9:00 น.
21 ก.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค23 ก.ค. 2561
9:00 น.
31 ก.ค. 2561
17:00 น.
  -  วันสถาปนามหาวิทยาลัย20 มิ.ย. 2561
9:00 น.
20 มิ.ย. 2561
17:00 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ14 ส.ค. 2561
0:00 น.
14 ส.ค. 2561
0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744