รายการหลัก

  HG002 - 61ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต2 (1-2-3)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องHG003-61(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2558  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-12:20580805C20 - 0 - 20W 
  ศุกร์11:30-13:202110121C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 02  พฤหัสบดี11:30-12:20580605C20 - 0 - 20W 
  ศุกร์09:30-11:201160311C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 03  จันทร์11:30-12:20580105C20 - 0 - 20W 
  อังคาร11:30-13:201120211C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 04  อังคาร11:30-13:20140601C20 - 0 - 20W 
  พุธ12:30-13:20580505C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 05  อังคาร11:30-12:202230422C20 - 0 - 20W 
  พุธ11:30-13:20580205C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 06  จันทร์12:30-13:202110221C20 - 0 - 20W 
  ศุกร์11:30-13:20580305C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 07  จันทร์11:30-12:20580305C20 - 0 - 20W 
  จันทร์13:30-15:207110607C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 08  พุธ13:30-15:202110121C20 - 0 - 20W 
  พฤหัสบดี11:30-12:20580805C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 09  พุธ14:30-15:20590305C20 - 0 - 20W 
  พุธ11:30-13:20590405C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 10ไม่พบข้อมูล20 - 0 - 20WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 11  พฤหัสบดี12:30-13:20580805C20 - 0 - 20W 
  ศุกร์11:30-13:20580805C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 12  จันทร์11:30-13:20580605C20 - 0 - 20W 
  พฤหัสบดี14:30-15:201040710C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 13ไม่พบข้อมูล20 - 0 - 20WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 14ไม่พบข้อมูล20 - 0 - 20WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 15  พุธ11:30-13:20580305C20 - 0 - 20W 
  อังคาร11:30-12:202240222C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 16  พุธ11:30-13:20580405C20 - 0 - 20W 
  พฤหัสบดี12:30-13:20580605C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
 17ไม่พบข้อมูล20 - 0 - 20WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 18ไม่พบข้อมูล20 - 0 - 20WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 19  จันทร์11:30-13:202230322C20 - 0 - 20W 
  พุธ11:30-12:20580505C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 7
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. รหัส 49-52 (เรียนและสอบร่วมกับวิชา HG009-60) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744