รายการหลัก

  HZ100 - 1ทักษะการออกเสียงภาษาจีน
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต0 (3-0-1)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2558  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 150 - 0 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เตรียมฐานข้อมูลสำหรับ นศ ใหม่ปี58 ]
 01  จันทร์12:30-13:202110121C50 - 26 - 24W 
  อังคาร15:30-16:202120621C      
  พุธ08:30-10:202240322C      
  พุธ10:30-12:202240322C      
  พฤหัสบดี08:30-10:202120921C      
  พฤหัสบดี10:30-12:202120921C      
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์
A.Jia Zhongxia
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804105001 ถึง 5804105030
50 - 0 - 50
50 - 24 - 26
สอบปลายภาค
 02  จันทร์13:30-14:202120221C50 - 26 - 24W 
  อังคาร14:30-15:202120621C      
  พุธ08:30-10:202240422C      
  พุธ10:30-12:202240422C      
  พฤหัสบดี08:30-10:202130721C      
  พฤหัสบดี10:30-12:202130721C      
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์
A.Jia Zhongxia
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804105031 ถึง 5804105999
50 - 1 - 49
50 - 34 - 16
สอบปลายภาค
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 199 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เตรียมฐานข้อมูลสำหรับ นศ ใหม่ปี58 ]
 01  ศุกร์17:30-18:207100307C20 - 13 - 7W 
  ศุกร์18:30-20:207100307C      
 อาจารย์ A.Jia Zhongxia
อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
สำรองให้ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ชั้นปี 120 - 12 - 8
สอบปลายภาค
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744