รายการหลัก

  HA101 - 1ภาษาญี่ปุ่น 1
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องHA102-1, HA103-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  พุธ08:30-11:002480224C50 - 45 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2
50 - 43 - 7
50 - 2 - 48
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22-23 เอกภาษาญี่ปุ่น ]
 02  พุธ11:30-14:002480224C53 - 51 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2
50 - 48 - 2
50 - 3 - 47
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22-23 เอกภาษาญี่ปุ่น ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00  เสาร์12:30-15:20N/A01C999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 250  เสาร์12:30-15:202320123C30 - 5 - 25W 
 อาจารย์ อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 130 - 6 - 24
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23 ป.ตรีที่ 2 เอกภาษาญี่ปุ่น ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 100ไม่พบข้อมูล15 - 12 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ปวส. (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
15 - 10 - 5
15 - 2 - 13
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23 นอกเวลาทำการ เอกภาษาญี่ปุ่น -เรียนและสอบร่วมกับ HA101 ป.ตรีที่ 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744