รายการหลัก

  HO108 - 1อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2558  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เตรียมฐานข้อมูลสำหรับ นศ ใหม่ปี58 ]
 01  พฤหัสบดี09:30-12:202110121C99 - 49 - 50W 
 อาจารย์ อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์
สำรองให้การท่องเที่ยว ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804107002 ถึง 5804107058
99 - 0 - 99
99 - 48 - 51
สอบกลางภาค 16 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการท่องเที่ยว ]
 02  อังคาร12:30-15:202110121C99 - 58 - 41W 
 อาจารย์ อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์
สำรองให้การท่องเที่ยว ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804107059 ถึง 5804107999
99 - 1 - 98
99 - 56 - 43
สอบกลางภาค 16 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการท่องเที่ยว ]
 03  พุธ09:30-12:20580105C99 - 21 - 78W 
 อาจารย์ อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์
สำรองให้การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804110001 ถึง 5804110099
99 - 0 - 99
99 - 21 - 78
สอบกลางภาค 16 ต.ค. 2558 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 ธ.ค. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการประชุมฯ ]
 04  อังคาร08:30-11:202240422C99 - 31 - 68W 
 อาจารย์ อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804109001 ถึง 5804109044
99 - 0 - 99
99 - 31 - 68
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 14 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
 05  อังคาร12:30-15:20580805C99 - 32 - 67W 
 อาจารย์ อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804109045 ถึง 5804109085
99 - 0 - 99
99 - 32 - 67
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 14 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
 06  พุธ08:30-11:202220222C99 - 36 - 63W 
 อาจารย์ อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 5804109086 ถึง 5804109999
99 - 0 - 99
99 - 36 - 63
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 14 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
 07  จันทร์12:30-15:20590205C99 - 0 - 99WClosed 
 อาจารย์ อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย
สำรองให้การจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปี 299 - 0 - 99
สอบกลางภาค 12 ต.ค. 2558 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 14 ธ.ค. 2558 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744