รายการหลัก

  SI354 - 1การประมวลผลทางการเงิน
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์08:30-20:001205A01L20 - 2 - 18W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกูร
สำรองให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 7
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 6
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 5
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 4
20 - 1 - 19
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 1 - 19
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา ICT รหัส 20 และตกค้าง เรียนและสอบร่วมกับกลุ่มนอกเวลาทำการ ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์08:30-20:001205A01L10 - 6 - 4W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกูร
สำรองให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
10 - 0 - 10
10 - 6 - 4
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา ICTนอกเวลาทำการ รหัส 20-22 เริ่มวันที่ 28 ต.ค. และ 4,11,18,25 พ.ย. 2566 ]
    ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 300  อาทิตย์08:30-20:0015201A15L12 - 8 - 4W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกูร
สำรองให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ ขสมก (ปวส) ปี 4 ขึ้นไป
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ ขสมก (ม6-ปวช) ปี 4 ขึ้นไป
12 - 0 - 12
12 - 8 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เริ่มเรียนวันที่ 20,27 ส.ค. และ 3,10 ก.ย. 2566 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744