รายการหลัก

  HZ104 - 1อักษรจีน
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (1-1-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น ]
 01  อังคาร08:30-11:002140221C45 - 33 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 2
45 - 26 - 19
45 - 6 - 39
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 20-21 เอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ]
 02  จันทร์08:30-11:002140221C70 - 57 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 2
70 - 57 - 13
45 - 1 - 44
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 20-21 เอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อาทิตย์08:30-11:202220122C999 - 0 - 999W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น ]
 250  อาทิตย์08:30-11:202220122C40 - 36 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
สำรองให้ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 1
40 - 11 - 29
40 - 25 - 15
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 20-21 เอกภาษาจีน ป ตรีใบที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744