รายการหลัก

  ZA303 - 1การบัญชีเพื่อการบริหาร
      สังกัดวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ , [ บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา ZA101-1 (#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:202220122C60 - 19 - 41W 
 อาจารย์ อาจารย์Gu Luoluo
สำรองให้ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป60 - 19 - 41
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ น.ศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744