รายการหลัก

  HO131 - 1ญี่ปุ่นปริทัศน์
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องHO231-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร11:30-14:002220122C80 - 69 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3
80 - 68 - 12
80 - 1 - 79
80 - 0 - 80
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 19-21 เอกภาษาญี่ปุ่น ]
 02ไม่พบข้อมูล0 - 0 - 0WClosed 
 อาจารย์ อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3
35 - 0 - 35
35 - 0 - 35
35 - 0 - 35
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ปิดกลุ่ม สำหรับ นศ รหัส 19-21 เอกภาษาญี่ปุ่น ]
 03ไม่พบข้อมูล21 - 0 - 21W 
 อาจารย์
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น (2+2 นศ.ต่างชาติ) ปี 1 ขึ้นไป21 - 0 - 21
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ. รหัส 21 เอกภาษาญี่ปุ่น 2+2 ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์08:30-11:20N/A01C99 - 0 - 99W 
 อาจารย์ อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 199 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น ]
 250  เสาร์08:30-11:20N/A01C30 - 25 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
30 - 19 - 11
30 - 5 - 25
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 20-21 เอกภาษาญี่ปุ่น ป ตรีใบที่สอง ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล50 - 1 - 49W 
 อาจารย์ อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 150 - 1 - 49
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744