รายการหลัก

  HZ242 - 1เทคโนโลยีและสารสนเทศจีน
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (1-4-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 250  อาทิตย์15:30-18:202220122C60 - 55 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์วรพล โสภณวุฒิกุล
สำรองให้ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์)
60 - 41 - 19
60 - 12 - 48
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 20, เทียบโอน 21 เอกภาษาจีน ป ตรีใบที่สอง สอบผ่าน HZ201 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744