รายการหลัก

  NA316 - 1ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
      สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต1 (0-2-1)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี11:30-13:102220122C20 - 6 - 14W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร
สำรองให้วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ ชั้นปี 3
วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ชั้นปี 4
วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์(ปวส.) ปี 2 ขึ้นไป
20 - 6 - 14
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ว.ศ.ยานยนต์ ปกติ 18-19 และปวส. 19-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744