รายการหลัก

  DE313 - 1งานหลังการผลิตสำหรับวิชวลเอฟเฟกต์
      สังกัดคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์12:20-15:201205A01C40 - 21 - 19W 
 อาจารย์ อาจารย์ภัสวิชญ์ จริตงาม
สำรองให้คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป40 - 21 - 19
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะดิจิทัลอาร์ต กลุ่ม VFX and Animation รหัส 21 และนศ.ลงซ้ำ ตกค้าง ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744