รายการหลัก

  ZS525 - 1กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
      สังกัดวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ , [ อื่นๆ ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ป.โท วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี17:30-20:202220122C50 - 34 - 16W 
 อาจารย์
สำรองให้บริหารธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป
บริหารธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป
99 - 33 - 66
50 - 1 - 49
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ MBA (TCISM) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744