รายการหลัก

  CC310 - 1การผลิตรายการโชว์ทางสื่อดิจิทัล
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์09:20-12:20ห้องสตูดิโอ09C5 - 4 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์สุรงค์ โพธิ์ไพโรจน์
สำรองให้กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 1 - 4
5 - 2 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MD นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CC310-65 ]
 02  เสาร์12:20-15:20ห้องสตูดิโอ09C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์สุรงค์ โพธิ์ไพโรจน์
สำรองให้กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 6
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 5
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MD นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ รหัส 18-21 เรียนและสอบร่วมกับวิชา CC310-65 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744