รายการหลัก

  CF102 - 1การกำกับภาพยนตร์
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร11:30-14:00970109C60 - 59 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ปรัชญา ปิ่นแก้ว
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100001 ถึง 2110611100169
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113199
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113099
5 - 1 - 4
60 - 55 - 5
60 - 2 - 58
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม DF รหัส 2110611100001-0169 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
 02  อังคาร14:30-17:00970109C59 - 55 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ปรัชญา ปิ่นแก้ว
สำรองให้กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2110611100170 ถึง 2110611100339
กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ชั้นปี 3 รหัส 2120611100001 ถึง 2120611100099
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2210611113001 ถึง 2210611113199
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล รหัส 2220611113001 ถึง 2220611113099
5 - 0 - 5
59 - 51 - 8
59 - 2 - 57
59 - 2 - 57
59 - 0 - 59
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ กลุ่ม MD รหัส 2110611100175-0331 ตกค้าง /ลงซ้ำ 18-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744