รายการหลัก

  GE411 - 1การดูแลสุขภาพและความงาม
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 3 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-11:002160221C103 - 96 - 7W 
  ศุกร์13:10-16:102160521C      
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สำรองให้ ปี 1 ขึ้นไป
คณะการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 1
85 - 77 - 8
10 - 8 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นักศึกษารหัส 58-22 ทุกคณะ ]
    ปริญญาตรี - Credit Bank
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-11:002160221C40 - 25 - 15W 
  ศุกร์13:10-16:102160521C      
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สำรองให้CreditBank วิทยาลัยผู้ประกอบการ 1/1+1/2 ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
10 - 0 - 10
15 - 0 - 15
15 - 12 - 3
15 - 13 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 23 เรียนภาค S/2566 (ผปก=10),คณะปฐมวัย 5,คณะศิลป 10 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744