รายการหลัก

  GE411 - 1การดูแลสุขภาพและความงาม
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 3 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์08:30-11:002140321C74 - 71 - 3W 
  ศุกร์11:30-14:002140321C      
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 1 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 1
50 - 44 - 6
7 - 0 - 7
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ *รับเพิ่มตามลายเซ็นผู้สอน*สำหรับนักศึกษาทุกคณะ รหัส 18-23 ]
 02  ศุกร์08:30-11:002140321C67 - 58 - 9W 
  ศุกร์11:30-14:002140321C      
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 1 ขึ้นไป50 - 45 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ *รับเพิ่มตามลายเซ็นผู้สอน*สำหรับนักศึกษาทุกคณะ รหัส 18-23 ]
 03  พุธ08:30-11:002140321C29 - 25 - 4W 
  พุธ11:30-14:002140321C      
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 1 ขึ้นไป6 - 6 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ *รับเพิ่มตามลายเซ็นผู้สอน*สำหรับนักศึกษาทุกคณะ รหัส 18-23 เรียนและสอบร่วม GE411 G.1 รดับ 12 ]
    ปริญญาตรี - Credit Bank
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:002140321C84 - 81 - 3W 
  พุธ11:30-14:002140321C      
 อาจารย์ อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข
สำรองให้ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
40 - 20 - 20
44 - 44 - 0
40 - 4 - 36
40 - 0 - 40
40 - 13 - 27
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ *ไม่รับเพิ่มทุกกรณี*คณะวิทย์ + ผู้ประกอบการ +นิติฯ เศรษฐ นศ.รหัส 24 CreditBank ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744