รายการหลัก

  SL251 - 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างตัวแบบข้อมูล
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ12:20-16:101205A01L10 - 5 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์
สำรองให้เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 5
เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 3
เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 2
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 5 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา เทคโนโลยีดิจิทัล DT รหัส 22 รหัส 22 และตกค้าง ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744