รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
- -
   01  อาคาร 1
   02  อาคาร 2
   03  อาคาร 3
   04  อาคาร 4
   05  อาคาร 5
   06  อาคาร 6
   07  อาคาร 7
   08อาคาร 8
   09  อาคาร 9
   10  อาคาร 10
   100  หอประชุม
   11  อาคาร 11
   15  อาคาร 15
   16  อาคาร 16
   19  อาคาร 19
   21  อาคาร 21
   22  อาคาร 22
   23  อาคาร 23
   24  อาคาร 24
   26  The Chamber's Kitchen
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744