รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
- - อาคาร 5
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 
ปีการศึกษา2566 ภาคเรียนที่0 1 [2] 3 
ระหว่าง   4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    5401  GE071-10
(3) 17,
L1
     GE071-10
(3) 12,
L1
  
  GE071-1
(3) 17,
L1
     GE071-1
(3) 12,
L1
  
    5402  BK207-1
(3) 4,
L1
  BK207-1
(3) 1,
L1
  BG320-1
(3) 1,
L1
  
    5403  EE104-1
(3) 2,
L1
  EE103-1
(3) 2,
L1
     
  EE104-1
(3) 1,
L1
  EE103-1
(3) 1,
L1
     
    5404  GE073-180
(3) 1,
L1
  TA210-1
(3) 1,
L1
     
  GE073-1
(3) 58,
L1
        
    5501     HA201-1
(3) 1,
L1
     
    5502  HF394-2
(3) 1,
L48
  HF348-2
(3) 1,
L48
     
    5503  HD220-1
(3) 1,
L1
        
    5504  HI206-64
(3) 1,
L1
        
    5505     SN303-1
(3) 1,
L1
  SR103-1
(3) 1,
L1
  
     SR104-1
(3) 1,
L1
  SN104-1
(3) 1,
L1
  
    5506   SW236-1
(1) 1,
L1
         
    5601     GE073-30
(3) 1,
L1
  EC341-64
(3) 1,
L1
  
     GE073-1
(3) 25,
L1
     
    5602  HK202-1
(3) 1,
L1
  HK202-1
(3) 2,
L1
  HK202-1
(3) 3,
L1
  
    5603  TS301-1
(3) 1,
L1
  TT101-65
(3) 1,
L1
     
     TT101-1
(3) 1,
L1
     
    5604     GE073-1
(3) 51,
L1
  LW218-1
(2) 1,
L1
  
     GE073-80
(3) 1,
L1
     
    5701  GE056-1
(3) 5,
L1
  GE056-1
(3) 8,
L1
  BF315-1
(3) 1,
L1
  
    5702  BE391-E60
(3) 1,
L9
  BR120-1
(3) 1,
L1
  BK331-1
(3) 2,
L1
  
  SC911-60
(3) 7,
L1
  BK331-1
(3) 1,
L1
     
    5703  GE411-1
(3) 3,
L1
  LW911-1
(3) 4,
L1
  GE411-1
(3) 2,
L1
  
    5704  GE202-1
(3) 7,
L1
  GE081-1
(3) 12,
L1
  GE461-1
(3) 1,
L1
  
    5901  BI415-1
(3) 1,
L1
  BI417-1
(3) 1,
L1
  EC914-1
(3) 10,
L1
  
    5902  SM259-1
(3) 1,
L1
  SM208-1
(3) 1,
L1
     
  BF302-50
(3) 1,
L1
        
    5903  SP441-1
(3) 1,
L1
  SP332-1
(3) 1,
L1
     
    5904     BA205-120
(3) 1,
L1
  EC961-1
(3) 1,
L1
  
        EC913-120
(3) 1,
L1
  
    5905  EE235-1
(3) 1,
L1
  EE202-1
(3) 2,
L1
     
  EE235-1
(3) 2,
L1
  EE202-1
(3) 1,
L1
     
อังคาร    5401  GE073-1
(3) 10,
L1
  GE071-10
(3) 21,
L1
  GE073-1
(3) 3,
L1
  
  GE073-10
(3) 10,
L1
  GE071-1
(3) 21,
L1
  GE073-10
(3) 3,
L1
  
    5402  GE073-1
(3) 11,
L1
  BK422-1
(3) 1,
L1
  BK422-1
(3) 2,
L1
  
  GE073-10
(3) 11,
L1
        
    5403  EE135-1
(3) 2,
L1
        
  EE135-1
(3) 1,
L1
        
    5404   AC110-S
(3) 1,
L1
  GE071-180
(3) 1,
L1
  DA204-1
(3) 1,
L1
  
     GE071-1
(3) 71,
L1
     
    5501  HH456-1
(3) 1,
L1
  HH107-1
(3) 1,
L1
  HH304-1
(3) 1,
L1
  
     HH206-1
(3) 1,
L1
  HH210-1
(3) 1,
L1
  
    5502  HF352-2
(3) 1,
L48
  HF353-2
(3) 1,
L48
     
    5503  HD111-1
(3) 1,
L1
     HD213-1
(3) 1,
L1
  
    5504  HO101-1
(3) 1,
L1
        
    5505  BF303-50
(3) 1,
L1
        
    5601  EC234-1
(3) 1,
L1
  HO195-1
(3) 1,
L1
     
    5602  HK202-1
(3) 4,
L1
  HK202-1
(3) 5,
L1
  HK202-1
(3) 6,
L1
  
    5603  HK306-1
(3) 1,
L1
  HK306-1
(3) 2,
L1
  HK306-1
(3) 3,
L1
  
    5604  LW425-1
(3) 1,
L1
  TA204-1
(3) 1,
L1
  LW217-1
(3) 1,
L1
  
     TA204-65
(3) 1,
L1
     
    5701  BK201-1
(3) 1,
L1
  BR101-1
(3) 1,
L1
  BK201-1
(3) 2,
L1
  
     BK101-1
(3) 3,
L1
     
    5702  BN306-60
(3) 2,
L1
  BI413-1
(3) 1,
L1
  BI413-1
(3) 2,
L1
  
  BN306-1
(3) 2,
L1
        
    5703  BA304-1
(3) 5,
L1
  BA304-1
(3) 4,
L1
  BG201-1
(3) 1,
L1
  
  BA304-60
(3) 5,
L1
  BA304-60
(3) 4,
L1
     
    5704  GE056-1
(3) 7,
L1
  GE461-1
(3) 2,
L1
  GE202-1
(3) 9,
L1
  
    5901  GE402-1
(3) 1,
L1
  GE403-64
(3) 11,
L1
  GE403-64
(3) 12,
L1
  
    5902  EC952-1
(3) 1,
L1
        
    5903  BG302-1
(3) 1,
L1
        
  CM205-1
(3) 1,
L1
        
    5904  TT203-1
(3) 1,
L1
  BT003-1
(3) 1,
L1
  HZ231-1
(3) 1,
L1
  
  TT203-65
(3) 1,
L1
  TH005-1
(3) 1,
L1
     
    5905  EE011-1
(3) 1,
L1
  GE071-1
(3) 29,
L1
     
  EE011-1
(3) 2,
L1
        
พุธ    5401  BK207-1
(3) 2,
L1
  BM443-1
(3) 1,
L1
  BG316-1
(3) 1,
L1
  
    5402  GE073-1
(3) 18,
L1
  BK101-1
(3) 2,
L1
  BK207-1
(3) 3,
L1
  
  GE073-10
(3) 18,
L1
        
    5403  TS106-65
(3) 1,
L1
  EE402-1
(3) 1,
L1
     
     EE402-1
(3) 2,
L1
     
    5404  HE921-1
(3) 2,
L1
  GE071-1
(3) 61,
L1
     
     GE071-120
(3) 6,
L1
     
    5501  HH106-1
(3) 1,
L1
  HO180-1
(3) 1,
L1
  HH240-1
(3) 1,
L1
  
  HH205-1
(3) 1,
L1
        
    5502  HF351-2
(3) 1,
L48
  HX426-1
(3) 1,
L1
     
    5503  HD218-1
(3) 1,
L1
  HF357-2
(3) 1,
L48
  HD113-1
(3) 1,
L1
  
    5504  HO351-64
(3) 1,
L1
  HI103-1
(3) 1,
L1
  HO452-64
(3) 1,
L1
  
    5505  TT316-1
(3) 1,
L1
  SI322-1
(3) 1,
L1
  SN306-1
(3) 1,
L1
  
  TT316-65
(3) 1,
L1
  SQ310-1
(3) 1,
L1
     
    5506  SS407-61
(3) 100,
L8
  
    5601  EC411-64
(3) 1,
L1
  EC314-64
(3) 1,
L1
     
    5602  HK302-1
(3) 1,
L1
  HK302-1
(3) 2,
L1
  HK302-1
(3) 3,
L1
  
    5603  HK306-1
(3) 4,
L1
  HK214-1
(3) 3,
L1
  HK214-1
(3) 4,
L1
  
    5604  LW216-1
(3) 1,
L1
     LW428-63
(3) 1,
L1
  
        LW428-55
(2) 1,
L1
  
    5701  BA303-60
(3) 5,
L1
  GE101-120
(3) 1,
L1
     
  BA303-1
(3) 5,
L1
  GE101-60
(3) 1,
L1
     
     GE101-1
(3) 1,
L1
     
    5702  BV204-1
(3) 1,
L1
  LW911-1
(3) 1,
L1
  SC911-60
(3) 5,
L1
  
    5703  BN420-1
(3) 1,
L1
  BN402-1
(3) 1,
L1
  BN402-1
(3) 2,
L1
  
     BN402-60
(3) 1,
L1
  BN402-60
(3) 2,
L1
  
    5704  EC914-1
(3) 6,
L1
  GE383-1
(3) 1,
L1
  HO194-1
(3) 2,
L1
  
    5901     BI304-51
(3) 1,
L1
  BI304-51
(3) 2,
L1
  
    5902  SC114-1
(3) 1,
L1
  AC954-1
(3) 1,
L1
      
    5903  SI225-1
(3) 1,
L1
  SM421-1
(3) 1,
L1
     
    5904     TH201-1
(3) 1,
L1
     
     BT459-1
(3) 1,
L1
     
    5905     EE237-1
(3) 1,
L1
  EE236-1
(3) 1,
L1
  
     EE237-1
(3) 2,
L1
  EE236-1
(3) 2,
L1
  
พฤหัสบดี    5401  GE073-10
(3) 12,
L1
  BK329-1
(3) 1,
L1
  BK329-1
(3) 2,
L1
  
  GE073-1
(3) 12,
L1
        
    5402  GE073-10
(3) 13,
L1
  BK328-65
(3) 1,
L1
  BK327-1
(3) 2,
L1
  
  GE073-1
(3) 13,
L1
  BK328-1
(3) 1,
L1
  BK328-1
(3) 2,
L1
  
     BK327-1
(3) 1,
L1
  BK328-65
(3) 2,
L1
  
    5403  EE002-1
(3) 2,
L1
  GE072-1
(3) 4,
L1
  GE154-1
(3) 3,
L1
  
  EE002-1
(3) 1,
L1
     GE201-1
(3) 3,
L1
  
    5501  HH376-1
(3) 1,
L1
  HH207-1
(3) 1,
L1
     
  HH252-1
(3) 1,
L1
  HH108-1
(3) 1,
L1
     
    5502  HF349-2
(3) 1,
L48
  HX313-1
(3) 1,
L1
  HS449-60
(3) 1,
L1
  
    5503  HD216-1
(3) 1,
L1
  HD115-1
(3) 1,
L1
  HX315-1
(3) 1,
L1
  
    5504  HX203-1
(3) 1,
L1
  HI402-1
(3) 1,
L1
  HS103-1
(3) 1,
L1
  
     HP206-1
(3) 1,
L1
     
    5505  SM255-1
(3) 1,
L1
     SI321-59
(3) 1,
L1
  
    5506  SS407-61
(3) 100,
L8
  
    5601  TT212-1
(3) 1,
L1
  HK214-1
(3) 6,
L1
     
    5602  HK112-1
(3) 1,
L1
 HK112-1
(3) 2,
L1
  HK112-1
(3) 3,
L1
  
    5603  HK102-1
(3) 1,
L1
  HK102-1
(3) 2,
L1
  HK102-1
(3) 3,
L1
  
    5604        BG315-1
(3) 1,
L1
  
    5701  GE202-1
(3) 2,
L1
  BA203-1
(3) 1,
L1
  BF204-1
(3) 1,
L1
  
    5702  EC914-1
(3) 5,
L1
  BM323-1
(3) 1,
L1
  BG303-1
(3) 1,
L1
  
    5703  BI308-1
(3) 1,
L1
  BI308-1
(3) 2,
L1
  LW911-1
(3) 3,
L1
  
    5704     GE403-64
(3) 10,
L1
     
    5901  BK330-1
(3) 1,
L1
  BI303-51
(3) 1,
L1
  BI303-51
(3) 2,
L1
  
  BK330-65
(3) 1,
L1
        
    5902  GE071-50
(3) 1,
L1
  SM329-1
(3) 1,
L1
     
  GE071-1
(3) 42,
L1
        
    5903  BA952-1
(3) 1,
L1
  AC954-1
(3) 1,
L1
      
  SM258-1
(3) 1,
L1
   SP333-1
(3) 1,
L1
   
    5904  TR206-1
(3) 1,
L1
  TT302-1
(3) 1,
L1
  TT312-1
(3) 1,
L1
  
    5905  EE081-1
(3) 2,
L1
     EE009-1
(3) 1,
L1
  
  EE081-1
(3) 1,
L1
     EE009-1
(3) 2,
L1
  
ศุกร์    5401  AC914-60
(3) 6,
L1
  BK328-1
(3) 4,
L1
  BK328-65
(3) 3,
L1
  
  EC342-64
(3) 1,
L1
  BK327-1
(3) 4,
L1
  BK328-1
(3) 3,
L1
  
     BK328-65
(3) 4,
L1
  BK327-1
(3) 3,
L1
  
    5402  AC914-60
(3) 7,
L1
     BF314-1
(3) 1,
L1
  
    5501  HH455-1
(3) 1,
L1
  HH239-1
(3) 1,
L1
     
    5502  HF307-2
(3) 1,
L48
  HH444-1
(3) 1,
L1
     
    5503  TT320-1
(3) 1,
L1
        
    5504  TT322-65
(3) 1,
L1
        
  TT322-1
(3) 1,
L1
        
    5505  SI345-1
(3) 1,
L1
  SN304-1
(3) 1,
L1
     
    5506      SW133-1
(2) 1,
L1
    
    5601  HK222-1
(3) 4,
L1
  EC312-64
(3) 1,
L1
     
    5602  HK112-1
(3) 4,
L1
  HK112-1
(3) 5,
L1
     
    5603  HK102-1
(3) 4,
L1
  HK102-1
(3) 5,
L1
     
    5701  BX501-1
(3) 1,
L1
  BF203-1
(3) 1,
L1
  BG202-1
(3) 1,
L1
  
  BM302-1
(3) 1,
L1
     BG202-66
(3) 1,
L1
  
    5702  BI303-51
(3) 3,
L1
  BM310-1
(3) 1,
L1
     
    5703  BK300-1
(3) 2,
L1
  GE081-1
(3) 1,
L1
  GE081-1
(3) 3,
L1
  
  BK700-1
(3) 2,
L1
        
    5704  HO301-1
(3) 1,
L1
  GE202-1
(3) 8,
L1
     
    5901  GE385-1
(3) 1,
L1
        
    5902  GE071-50
(3) 3,
L1
  SI234-1
(3) 1,
L1
     
  GE071-1
(3) 43,
L1
        
    5903  GE073-1
(3) 40,
L1
        
  GE073-50
(3) 3,
L1
        
    5904     BA201-120
(3) 2,
L1
     
เสาร์    5303  MF527-1
(3) 35,
L87
 
    5403  LW523-63
(3) 9,
L52
  LW537-1
(3) 1,
L52
   
  LW523-63
(3) 1,
L52
  LW537-1
(3) 9,
L52
   
    5503  LD722-1
(3) 1,
L63
   
    5601  EC513-61
(3) 99,
L52
 
  EB521-61
(3) 99,
L52
 
    5604  CA722-1
(3) 1,
L63
  CA715-1
(0) 1,
L63
   
      CA705-1
(0) 1,
L63
   
    5805      CA714-1
(0) 1,
L63
   
อาทิตย์    5403  LW524-1
(3) 9,
L52
  LW521-58
(3) 1,
L52
   
  LW524-1
(3) 1,
L52
  LW521-58
(3) 9,
L52
   
    5503  LD738-1
(3) 1,
L63
   
    5601  EC513-61
(3) 99,
L52
 
    5604  CA712-1
(3) 1,
L63
  CA713-1
(0) 1,
L63
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L15 = ปริญญาตรี - ปกติ1 (Harbour.Space@UTCC)
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = (เลิกใช้) ป.โท ภาคปกติ
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = (เลิกใช้) ป.โทGlobalMBAG1&MIBE(ก่อนรหัส13)
L54 = (เลิกใช้) ป.โท EX-MBA
L55 = (เลิกใช้) ป.บัณฑิต ภาษีอากร
L56 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา
L57 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L58 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา(ก่อนรหัส12)
L59 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L60 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ
L61 = ISM ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = ISM ป.โท MBA
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = ISM ป.เอก D.M และ D.B.A.
L67 = (เลิกใช้) ISM/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (เก่า)
L73 = ป.โท วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L74 = ป.เอก วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L75 = (ยังไม่ได้ใช้) ISM ป.โท ภาคเสาร์-อาทิตย์ Global MBA-Bilingual Program
L76 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท
L77 = ป.โท Harbour.Space@UTCC
L78 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท/ป.เอก
L80 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = (เลิกใช้) ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L89 = ป.เอก DBA Executive
L90 = ISM ป.โท MBA Offshore (นอกประเทศ)
L94 = ป.เอก (Credit Bank)
L95 = ป.โท Pre Master & Credit Bank
L96 = ป.โท (ผู้เรียนเฉพาะรายวิชา)
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นศ.แลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744