รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
- - อาคาร 21
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 
ปีการศึกษา2566 ภาคเรียนที่0 1 [2] 3 
ระหว่าง   4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    21202     IA318-60
(3) 1,
L5
       
    21204     IU353-1
(3) 1,
L5
      
    21205        IA110-65
(3) 1,
L5
    
        IA110-1
(3) 1,
L5
    
    21206        IV303-1
(3) 1,
L5
   
    21207  II317-1
(3) 1,
L5
 GE101-IC2
(3) 1,
L5
  GE002-IC1
(3) 1,
L5
   
     GE101-IC1
(3) 1,
L5
  GE002-IC2
(3) 1,
L5
   
        GE071-IC2
(3) 1,
L5
   
        GE071-IC1
(3) 1,
L5
   
    21301  BF303-1
(3) 1,
L1
         
  EC315-61
(3) 1,
L1
         
    21302  GE081-1
(3) 4,
L1
         
    21303  IM306-1
(3) 1,
L5
  GE072-IC1
(3) 1,
L5
 IH207-1
(3) 1,
L5
   
     GE072-IC2
(3) 1,
L5
 GE102-1
(3) 1,
L5
   
    21304     IN201-1
(3) 1,
L5
 IM312-1
(3) 1,
L5
   
    21305  GE081-1
(3) 7,
L1
  BL201-1
(3) 1,
L1
  GE411-1
(3) 1,
L1
   
    21306  SC911-60
(3) 8,
L1
  BA205-60
(3) 3,
L1
  BA205-1
(3) 4,
L1
   
     BA205-1
(3) 3,
L1
  BA205-60
(3) 4,
L1
   
     BA205-E58
(3) 1,
L9
      
    21307  HZ102-1
(3) 1,
L1
  TE203-65
(3) 1,
L1
  TE203-65
(3) 2,
L1
   
    21308     TE209-65
(3) 2,
L1
  TE209-1
(3) 1,
L1
   
     TE209-1
(3) 2,
L1
  TE209-65
(3) 1,
L1
   
    21309  HA102-1
(3) 1,
L1
  HA102-1
(3) 2,
L1
      
    21401  GE071-1
(3) 28,
L1
  AC432-53
(3) 1,
L1
  AC315-S1
(3) 1,
L1
   
    21402   AC318-S1
(3) 1,
L1
         
    21404  GE225-1
(3) 1,
L1
     GE225-1
(3) 2,
L1
   
    21405     TE304-1
(3) 1,
L1
  TE304-1
(3) 2,
L1
   
    21406     GE071-30
(3) 1,
L1
  GE202-1
(3) 6,
L1
   
     GE071-1
(3) 31,
L1
      
    21407   AC110-1
(3) 4,
L1
  AC110-1
(3) 2,
L1
       
    21408   AC110-1
(3) 6,
L1
   AC110-1
(3) 7,
L1
  GE071-1
(3) 27,
L1
   
    21409  HS208-63
(3) 2,
L1
  HS345-1
(3) 1,
L1
  HO121-1
(3) 2,
L1
   
    21501     GE071-120
(3) 12,
L1
  GE071-1
(3) 70,
L1
   
     GE071-1
(3) 67,
L1
  GE071-120
(3) 15,
L1
   
    21502  HO120-1
(3) 3,
L1
         
    21503  CF116-1
(3) 1,
L1
         
    21504       ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รหัส 20 สาขา MD วันที่ 10 ม.ค..2567
(ผศ.ศุภนิตย์วงศ์ทางสวัสดิ์) ,
BOOKING
   
    21505  HO203-1
(3) 1,
L1
  HZ317-1
(3) 1,
L1
      
    21507  HO132-1
(1) 2,
L1
 HO133-1
(2) 2,
L1
 HO132-1
(1) 1,
L1
 HO133-1
(2) 1,
L1
 HA103-1
(3) 1,
L1
   
    21509  HS208-1
(3) 2,
L1
  HS208-63
(3) 1,
L1
  HS208-1
(3) 3,
L1
   
  HS303-60
(3) 1,
L1
  HS208-1
(3) 1,
L1
  HS208-63
(3) 3,
L1
   
  HS213-1
(3) 1,
L1
         
    21601   AC318-60
(3) 1,
L1
   AC318-60
(3) 2,
L1
      
    21602     TS302-1
(3) 4,
L1
  TS302-65
(3) 3,
L1
   
     TS302-65
(3) 4,
L1
  TS302-1
(3) 3,
L1
   
    21603     GE403-64
(3) 2,
L1
  GE403-64
(3) 1,
L1
   
    21604     HO117-1
(3) 1,
L1
      
อังคาร    21202     IU239-1
(3) 1,
L5
 IA315-60
(3) 1,
L5
   
    21203     IA318-60
(3) 1,
L5
       
    21204  GE084-1
(3) 2,
L5
  IU350-1
(3) 1,
L5
 IM309-1
(3) 1,
L5
   
  GE084-1
(3) 1,
L5
         
    21205   IA213-65
(3) 1,
L5
       IA103-1
(3) 1,
L5
 
   IA213-1
(3) 1,
L5
         
    21207  IA931-60
(3) 1,
L5
     IA931-60
(3) 2,
L5
   
    21301  BA303-1
(3) 1,
L1
  BK204-1
(3) 1,
L1
  BK204-1
(3) 2,
L1
   
  BA303-60
(3) 1,
L1
         
    21302  GE201-10
(3) 1,
L1
  BC427-1
(3) 1,
L1
  BV205-1
(3) 1,
L1
   
     BV324-1
(3) 1,
L1
      
    21303  IL921-1
(3) 1,
L5
  IL921-1
(3) 2,
L5
      
     IA102-1
(3) 1,
L5
      
    21304  GE003-IC1
(3) 1,
L5
 GE411-1
(3) 1,
L5
 GE125-64
(3) 1,
L5
   
  GE072-IC4
(3) 1,
L5
         
  GE072-IC1
(3) 2,
L5
         
    21305  BA303-60
(3) 2,
L1
  BA304-60
(3) 6,
L1
  BC428-1
(3) 1,
L1
   
  BA303-1
(3) 2,
L1
  BA304-1
(3) 6,
L1
  BV103-1
(3) 1,
L1
   
    21306  BA302-1
(3) 1,
L1
  BA302-60
(3) 3,
L1
  BA302-1
(3) 2,
L1
   
  BA302-60
(3) 1,
L1
  BA302-1
(3) 3,
L1
  BA302-60
(3) 2,
L1
   
     EC442-64
(3) 1,
L1
      
    21307  GE073-1
(3) 53,
L1
  GE073-1
(3) 56,
L1
  GE073-1
(3) 54,
L1
   
  GE073-120
(3) 2,
L1
  GE073-120
(3) 5,
L1
  GE073-120
(3) 3,
L1
   
    21308  TH305-1
(3) 1,
L1
  TA303-1
(3) 1,
L1
      
  BT331-1
(3) 1,
L1
         
    21309  HA206-1
(3) 1,
L1
  HA311-1
(3) 1,
L1
  HA206-1
(3) 2,
L1
   
    21401   AC213-1
(3) 2,
L1
   AC213-1
(3) 3,
L1
  EE134-1
(3) 2,
L1
   
        EE134-1
(3) 1,
L1
   
    21402   AX004-1
(3) 1,
L1
   AC434-60
(3) 1,
L1
  AC462-65
(3) 1,
L1
    
   AC213-1
(3) 1,
L1
   AC462-65
(3) 1,
L1
  AC434-60
(3) 1,
L1
    
    21403      GE108-1
(3) 1,
L1
    
    21404  GE056-1
(3) 2,
L1
  GE056-1
(3) 1,
L1
  CC309-1
(3) 2,
L1
   
    21405  HO121-1
(3) 3,
L1
  GE073-1
(3) 57,
L1
  GE073-120
(3) 4,
L1
   
     GE073-120
(3) 6,
L1
  GE073-1
(3) 55,
L1
   
    21406  EC205-66
(3) 1,
L1
  EC209-66
(3) 1,
L1
  HS367-1
(3) 1,
L1
   
     EC212-1
(3) 1,
L1
      
    21407   AC110-1
(3) 3,
L1
  AC110-1
(3) 1,
L1
   EC921-1
(3) 4,
L1
   
     AX002-1
(3) 1,
L1
       
    21408   AC110-1
(3) 5,
L1
   AC110-1
(3) 8,
L1
  EE007-1
(3) 1,
L1
   
        EE007-1
(3) 2,
L1
   
    21409  HS208-1
(3) 4,
L1
  HS211-1
(3) 2,
L1
  HS210-1
(3) 2,
L1
   
  HS208-63
(3) 4,
L1
  HO210-1
(3) 2,
L1
      
    21501  TT229-1
(3) 2,
L1
  TT229-1
(3) 1,
L1
  GE071-120
(3) 4,
L1
   
        GE071-1
(3) 59,
L1
   
    21502  HK214-1
(3) 1,
L1
  HK214-1
(3) 2,
L1
  HK434-1
(3) 1,
L1
   
    21503  CF116-1
(3) 2,
L1
  GE056-1
(3) 6,
L1
  CF109-1
(3) 1,
L1
   
    21504  CA113-1
(3) 3,
L1
  CA308-1
(3) 4,
L1
  GE403-64
(3) 8,
L1
   
  CA308-1
(3) 3,
L1
  CA113-1
(3) 4,
L1
      
    21505  GE072-1
(3) 5,
L1
  HO117-1
(3) 2,
L1
  HO302-1
(3) 1,
L1
   
  GE072-120
(3) 1,
L1
         
  GE072-1
(3) 1,
L1
         
    21506  SP218-1
(3) 2,
L1
  BA211-E58
(3) 1,
L9
  BA402-E58
(3) 1,
L9
   
    21507  HA302-1
(3) 1,
L1
  HA202-1
(3) 1,
L1
  HA103-1
(3) 2,
L1
   
     GE073-1
(3) 36,
L1
      
    21508  GE201-120
(3) 1,
L1
  GE203-1
(3) 1,
L1
      
  GE201-1
(3) 1,
L1
         
  GE154-1
(3) 1,
L1
         
    21509  HS303-60
(3) 3,
L1
  HS211-1
(3) 1,
L1
  HS210-1
(3) 1,
L1
   
  HS213-1
(3) 3,
L1
  HO210-1
(3) 1,
L1
      
    21601   AC318-60
(3) 1,
L1
  AC206-60
(3) 1,
L1
  AC318-60
(3) 2,
L1
    
     AC206-1
(3) 1,
L1
      
    21602  GE403-64
(3) 6,
L1
  GE083-1
(3) 6,
L1
  GE071-120
(3) 5,
L1
   
        GE071-1
(3) 60,
L1
   
    21603     GE411-1
(3) 5,
L1
      
    21604  GE403-64
(3) 9,
L1
  GE202-1
(3) 1,
L1
  GE083-1
(3) 5,
L1
   
    21605  GE146-1
(3) 1,
L1
  BA304-1
(3) 1,
L1
  BA304-1
(3) 2,
L1
   
     BA304-60
(3) 1,
L1
  BA304-60
(3) 2,
L1
   
พุธ    21202  IU356-1
(3) 1,
L5
 IU238-1
(3) 1,
L5
      
    21203     II421-1
(3) 1,
L5
  II315-1
(3) 1,
L5
   
        IA441-1
(3) 1,
L5
   
    21204     IU346-1
(3) 1,
L5
      
    21205   IA213-65
(3) 1,
L5
  IA210-20
(3) 1,
L5
      
   IA213-1
(3) 1,
L5
  IA210-65
(3) 1,
L5
      
     IB403-1
(3) 2,
L5
      
    21206  IV306-1
(3) 1,
L5
 IV305-1
(3) 1,
L5
    IV302-1
(3) 1,
L5
 
    21207        IB210-1
(3) 2,
L5
   
    21301  BM413-1
(3) 1,
L1
  BK422-1
(3) 2,
L1
  BK422-1
(3) 1,
L1
   
    21302  AC914-60
(3) 2,
L1
  BA302-1
(3) 4,
L1
  BA302-60
(3) 5,
L1
   
     BA302-60
(3) 4,
L1
  BE326-E58
(3) 1,
L9
   
        BA302-1
(3) 5,
L1
   
    21303  IB921-65
(3) 1,
L5
 IB924-65
(3) 1,
L5
  IA913-1
(3) 1,
L5
   
     IB923-20
(3) 1,
L5
      
    21304  IB210-1
(3) 1,
L5
  IE923-1
(3) 1,
L5
 GE125-64
(3) 4,
L5
   
        GE125-64
(3) 3,
L5
   
        GE125-64
(3) 2,
L5
   
    21305  BK206-1
(3) 1,
L1
  BN304-1
(3) 1,
L1
  BN309-1
(3) 2,
L1
   
  BI308-1
(3) 3,
L1
         
    21306  BK410-1
(3) 1,
L1
  BK410-1
(3) 3,
L1
  BK410-1
(3) 3,
L1
   
     BK410-1
(3) 1,
L1
      
    21307  TE302-1
(3) 1,
L1
  TE302-65
(3) 2,
L1
      
  TE302-65
(3) 1,
L1
  TE302-1
(3) 2,
L1
      
    21308  TE204-65
(3) 2,
L1
  TE204-65
(3) 1,
L1
  GE071-1
(3) 63,
L1
   
        GE071-120
(3) 8,
L1
   
    21309     HO334-1
(3) 1,
L1
  HO237-1
(3) 2,
L1
   
    21401   AC213-1
(3) 3,
L1
    AC213-1
(3) 2,
L1
  AC472-53
(3) 1,
L1
   
    21402   AX004-1
(3) 1,
L1
  GE073-1
(3) 24,
L1
  GE073-1
(3) 23,
L1
   
   AC213-1
(3) 1,
L1
         
    21403  GE124-1
(3) 2,
L1
  GE124-1
(3) 1,
L1
      
    21404  CX425-1
(3) 1,
L1
  EX411-1
(3) 1,
L1
  GE056-1
(3) 4,
L1
   
  CX402-65
(3) 1,
L1
  EX004-51
(3) 1,
L1
      
    21405  TE305-1
(3) 1,
L1
  TE305-1
(3) 2,
L1
      
    21406  EC916-1
(3) 1,
L1
  EC206-66
(3) 1,
L1
      
  EC113-1
(3) 1,
L1
         
  EC102-66
(3) 1,
L1
         
    21407   AC110-1
(3) 2,
L1
  AC110-1
(3) 4,
L1
   GE071-1
(3) 26,
L1
   
    21408   AC213-1
(3) 4,
L1
  AC213-S
(3) 1,
L1
       
    21409  HS445-1
(3) 1,
L1
  HS465-1
(3) 1,
L1
  HO121-1
(3) 5,
L1
   
    21501  TS302-1
(3) 2,
L1
  HK440-1
(3) 1,
L1
      
  TS302-65
(3) 2,
L1
         
    21502  HX002-1
(3) 2,
L1
  HX801-1
(3) 1,
L1
      
    21503  CX413-1
(3) 1,
L1
  HO194-1
(3) 1,
L1
  CF109-1
(3) 2,
L1
   
    21504  CX300-1
(3) 1,
L1
  CX300-1
(3) 2,
L1
  BE807-1
(3) 1,
L9
   
    21505  GE072-50
(3) 100,
L8
  HZ105-1
(3) 2,
L1
  HK445-1
(3) 1,
L1
   
  GE072-50
(3) 1,
L1
         
  GE072-1
(3) 100,
L8
         
  GE072-1
(3) 3,
L1
         
  GE072-120
(3) 3,
L1
         
    21506  SP218-1
(3) 1,
L1
  GE073-50
(3) 2,
L1
      
     GE073-1
(3) 39,
L1
      
    21507  TT216-1
(3) 1,
L1
  HX201-1
(3) 1,
L1
  HO232-1
(3) 1,
L1
   
  HX311-62
(3) 1,
L1
         
    21508  SP217-1
(3) 1,
L1
  GE073-50
(3) 1,
L1
      
     GE073-1
(3) 38,
L1
      
    21509  HZ232-1
(3) 1,
L1
  HS370-1
(3) 1,
L1
  HO121-1
(3) 6,
L1
   
    21601  SC922-1
(3) 2,
L1
  SC922-1
(3) 1,
L1
      
    21602  TE303-1
(3) 2,
L1
  TE303-1
(3) 1,
L1
      
    21603  GE403-64
(3) 4,
L1
  GE403-64
(3) 3,
L1
  HZ106-1
(3) 1,
L1
   
    21604  GE411-1
(3) 6,
L1
  GE083-1
(3) 4,
L1
  GE083-1
(3) 3,
L1
   
    21605  GE386-1
(3) 1,
L1
  GE386-1
(3) 2,
L1
  SC911-60
(3) 4,
L1
   
พฤหัสบดี    21202     IU208-1
(3) 1,
L5
 IA212-20
(3) 1,
L5
   
    21203  IB310-1
(3) 2,
L5
  IU105-1
(3) 1,
L5
      
  IB310-1
(3) 1,
L5
  GE055-1
(3) 1,
L5
      
    21205   IA110-1
(3) 1,
L5
         
   IA110-65
(3) 1,
L5
         
    21206  IA436-60
(3) 1,
L5
  IB403-1
(3) 1,
L5
      
     IV304-1
(3) 1,
L5
      
    21207  IB203-62
(3) 1,
L5
     II422-62
(3) 1,
L5
   
  IMT302-1
(3) 1,
L5
     IA433-60
(3) 1,
L5
   
    21301     BK204-1
(3) 3,
L1
  BK204-1
(3) 4,
L1
   
     BR112-1
(3) 1,
L1
      
    21302  BA304-1
(3) 3,
L1
  BF324-1
(3) 1,
L1
  BA402-1
(3) 1,
L1
   
  BA304-60
(3) 3,
L1
     BA402-60
(3) 1,
L1
   
    21303  GE053-1
(3) 1,
L5
    IA913-1
(3) 2,
L5
   
  IU104-1
(3) 1,
L5
         
    21304  II201-1
(3) 1,
L5
 IE921-21
(3) 1,
L5
 IA444-1
(3) 1,
L5
   
     IE923-1
(3) 2,
L5
 II201-1
(3) 2,
L5
   
     IE921-65
(3) 1,
L5
      
    21305  GE149-1
(3) 1,
L1
  BI418-1
(3) 3,
L1
  BK201-1
(3) 3,
L1
   
    21306  BK410-1
(3) 2,
L1
  BK410-1
(3) 2,
L1
  BK410-1
(3) 4,
L1
   
     BK410-1
(3) 4,
L1
      
    21307        HZ105-1
(3) 1,
L1
   
    21308     HZ436-1
(3) 1,
L1
  HZ207-1
(3) 2,
L1
   
    21309  HO195-1
(3) 3,
L1
  HA451-1
(3) 1,
L1
  HO333-1
(3) 1,
L1
   
    21401  AC213-S
(3) 1,
L1
   BA925-55
(3) 1,
L1
  GE073-1
(3) 20,
L1
   
    21402     GE071-1
(3) 30,
L1
  GE071-1
(3) 25,
L1
   
    21403        GE204-1
(3) 1,
L1
   
        GE204-1
(3) 100,
L8
   
    21404  CX403-1
(3) 1,
L1
  GE056-1
(3) 3,
L1
      
    21406     EX112-1
(3) 1,
L1
      
    21407  HE921-1
(3) 3,
L1
  AC212-60
(3) 2,
L1
  AC212-60
(3) 3,
L1
   
    21408   AC110-1
(3) 8,
L1
   AC110-1
(3) 5,
L1
  SC922-1
(3) 4,
L1
   
    21409  HO210-1
(3) 4,
L1
  HO120-1
(3) 6,
L1
  HO195-1
(3) 5,
L1
   
  HS211-1
(3) 4,
L1
         
    21501     TA304-65
(3) 1,
L1
  TA407-1
(3) 1,
L1
   
     TA304-1
(3) 1,
L1
  TA407-65
(3) 1,
L1
   
        TT411-65
(3) 1,
L1
   
        TT411-65
(3) 2,
L1
   
    21502  HK214-1
(3) 5,
L1
  HX803-1
(3) 1,
L1
  HK401-1
(3) 1,
L1
   
    21504  CX302-1
(3) 1,
L1
  CX302-1
(3) 2,
L1
      
    21505  HZ202-1
(3) 1,
L1
  GE081-1
(3) 13,
L1
      
    21506     LW318-55
(3) 1,
L1
      
    21507  HO195-1
(3) 4,
L1
  HO237-1
(3) 1,
L1
  HA306-1
(3) 1,
L1
   
    21508  GE071-50
(3) 2,
L1
         
  GE071-1
(3) 41,
L1
         
    21509  HS211-1
(3) 3,
L1
  HO120-1
(3) 4,
L1
  HO195-1
(3) 6,
L1
   
  HO210-1
(3) 3,
L1
         
    21601  AC430-53
(3) 1,
L1
  AC317-60
(3) 1,
L1
  AC317-60
(3) 2,
L1
   
    21602     GE083-1
(3) 7,
L1
  GE403-64
(3) 7,
L1
   
    21603     GE411-1
(3) 4,
L1
      
    21605  BN302-1
(3) 1,
L1
  BN303-1
(3) 2,
L1
      
ศุกร์    21205     IU237-1
(3) 1,
L5
      
    21301     BI408-1
(3) 1,
L1
  BI408-1
(3) 2,
L1
   
    21302     GE073-1
(3) 6,
L1
  GE073-1
(3) 9,
L1
   
     GE073-10
(3) 6,
L1
  GE073-10
(3) 9,
L1
   
    21304     IMT302-1
(3) 2,
L5
      
     IB103-60
(3) 1,
L5
      
    21305  EC914-1
(3) 3,
L1
  BG102-1
(3) 1,
L1
  BG102-1
(3) 1,
L1
   
    21306  BA303-1
(3) 3,
L1
  BN405-1
(3) 1,
L1
      
  BA303-60
(3) 3,
L1
  BN405-60
(3) 1,
L1
      
    21307  GE073-1
(3) 52,
L1
  HZ102-1
(3) 2,
L1
      
  GE073-120
(3) 1,
L1
         
    21308  GE071-120
(3) 2,
L1
  GE071-120
(3) 10,
L1
      
  GE071-1
(3) 57,
L1
  GE071-1
(3) 65,
L1
      
    21309  HA101-1
(3) 1,
L1
  HA309-1
(3) 1,
L1
      
    21401  AC316-60
(3) 1,
L1
  AC110-S
(3) 1,
L1
   GE073-1
(3) 21,
L1
   
    21402   AC213-1
(3) 4,
L1
     GE071-1
(3) 24,
L1
   
    21403  ST111-1
(3) 1,
L1
  GE223-1
(3) 1,
L1
  GE223-1
(3) 2,
L1
   
    21404  CA202-65
(3) 5,
L1
  CA202-1
(3) 6,
L1
  GE225-1
(3) 3,
L1
   
  CA202-1
(3) 5,
L1
  CA202-65
(3) 6,
L1
      
    21405     GE385-1
(3) 2,
L1
      
    21406  EC114-1
(3) 1,
L1
  HZ204-1
(3) 2,
L1
      
  EC208-66
(3) 1,
L1
         
    21407   AX002-1
(3) 1,
L1
  AC110-1
(3) 3,
L1
   AC453-53
(3) 1,
L1
   
   AC110-1
(3) 1,
L1
         
    21408   AC110-1
(3) 6,
L1
   AC110-1
(3) 7,
L1
  AC473-60
(3) 1,
L1
   
        AC473-65
(3) 1,
L1
   
    21409  HS210-1
(3) 3,
L1
  HS303-60
(3) 4,
L1
      
     HS213-1
(3) 4,
L1
      
    21501  GE071-1
(3) 56,
L1
  GE071-1
(3) 64,
L1
  GE071-1
(3) 66,
L1
   
  GE071-120
(3) 1,
L1
  GE071-120
(3) 9,
L1
  GE071-120
(3) 11,
L1
   
    21502  HK401-1
(3) 2,
L1
  HK401-1
(3) 3,
L1
  HK401-1
(3) 4,
L1
   
    21503  CA202-1
(3) 4,
L1
  CA202-65
(3) 1,
L1
      
  CA202-65
(3) 4,
L1
  CA202-1
(3) 1,
L1
      
    21504  CC106-1
(3) 1,
L1
  CC106-1
(3) 2,
L1
  CA113-1
(3) 2,
L1
   
        CA308-1
(3) 2,
L1
   
    21505  GE467-1
(3) 1,
L1
  GE467-1
(3) 2,
L1
  HO302-1
(3) 3,
L1
   
    21506  GE071-1
(3) 44,
L1
  ST291-1
(3) 1,
L1
      
  GE071-50
(3) 4,
L1
  ST212-1
(3) 1,
L1
      
    21507  HZ338-1
(3) 1,
L1
  HZ314-1
(3) 1,
L1
      
    21508  SP339-1
(3) 1,
L1
  GE125-64
(3) 3,
L1
      
  SL461-1
(3) 1,
L1
  GE125-1
(3) 3,
L1
      
    21509  HS210-1
(3) 4,
L1
  HS339-1
(3) 1,
L1
      
     HS362-1
(3) 1,
L1
      
    21601  AC315-60
(3) 1,
L1
  AC212-60
(3) 1,
L1
  AC444-55
(3) 1,
L1
   
        AC444-65
(3) 1,
L1
   
    21602  EC914-1
(3) 4,
L1
  TE306-1
(3) 1,
L1
  TE306-65
(3) 2,
L1
   
     TE306-65
(3) 1,
L1
  TE306-1
(3) 2,
L1
   
    21603     AC206-1
(3) 2,
L1
      
     AC206-60
(3) 2,
L1
      
    21604  HO117-1
(3) 3,
L1
  GE083-1
(3) 1,
L1
      
  GE083-1
(3) 2,
L1
         
    21605  SC911-60
(3) 1,
L1
  BK425-1
(3) 1,
L1
  BK425-1
(3) 2,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L15 = ปริญญาตรี - ปกติ1 (Harbour.Space@UTCC)
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = (เลิกใช้) ป.โท ภาคปกติ
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = (เลิกใช้) ป.โทGlobalMBAG1&MIBE(ก่อนรหัส13)
L54 = (เลิกใช้) ป.โท EX-MBA
L55 = (เลิกใช้) ป.บัณฑิต ภาษีอากร
L56 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา
L57 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L58 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา(ก่อนรหัส12)
L59 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L60 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ
L61 = ISM ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = ISM ป.โท MBA
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = ISM ป.เอก D.M และ D.B.A.
L67 = (เลิกใช้) ISM/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (เก่า)
L73 = ป.โท วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L74 = ป.เอก วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L75 = (ยังไม่ได้ใช้) ISM ป.โท ภาคเสาร์-อาทิตย์ Global MBA-Bilingual Program
L76 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท
L77 = ป.โท Harbour.Space@UTCC
L78 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท/ป.เอก
L80 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = (เลิกใช้) ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L89 = ป.เอก DBA Executive
L90 = ISM ป.โท MBA Offshore (นอกประเทศ)
L94 = ป.เอก (Credit Bank)
L95 = ป.โท Pre Master & Credit Bank
L96 = ป.โท (ผู้เรียนเฉพาะรายวิชา)
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นศ.แลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744