รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
- - อาคาร 23
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 
ปีการศึกษา2566 ภาคเรียนที่0 1 [2] 3 
ระหว่าง   4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    23201  HO120-1
(3) 2,
L1
  HO121-1
(3) 1,
L1
  HS350-1
(3) 1,
L1
    23202  LW330-1
(2) 1,
L1
  GE071-80
(3) 1,
L1
  LW206-55
(3) 1,
L1
     GE071-1
(3) 55,
L1
   
    23204  NG102-1
(3) 1,
L1
  NG105-1
(3) 1,
L1
  NG105-1
(3) 2,
L1
        NP102-1
(3) 1,
L1
    23501     LW324-63
(3) 1,
L1
   
     LW324-55
(2) 1,
L1
   
    23502  CC202-1
(3) 1,
L1
  CC202-1
(3) 2,
L1
   
  CC013-1
(3) 1,
L1
  CC013-1
(3) 2,
L1
   
    23503  GE071-1
(3) 58,
L1
  AC917-1
(3) 1,
L1
  TT407-1
(3) 1,
L1
  GE071-120
(3) 3,
L1
     BW320-1
(3) 1,
L1
    23504  HZ316-1
(3) 2,
L1
  GE071-120
(3) 13,
L1
  GE071-120
(3) 14,
L1
     GE071-1
(3) 68,
L1
  GE071-1
(3) 69,
L1
อังคาร    23201  HK302-1
(3) 4,
L1
  HK339-1
(3) 1,
L1
  HO195-1
(3) 2,
L1
    23202  LW212-1
(3) 1,
L1
  BE328-E60
(3) 1,
L9
   
    23203  GE071-1
(3) 46,
L1
  CX305-1
(3) 1,
L1
  CX405-1
(3) 2,
L1
  GE071-60
(3) 2,
L1
  CX405-1
(3) 1,
L1
  CM105-1
(3) 2,
L1
     CM105-1
(3) 1,
L1
  CX305-1
(3) 2,
L1
    23204  BE325-E58
(3) 1,
L9
  LW440-63
(3) 1,
L1
   
    23501  GE071-1
(3) 45,
L1
     GE071-60
(3) 3,
L1
  GE071-60
(3) 1,
L1
     GE071-1
(3) 47,
L1
    23502  CC202-1
(3) 3,
L1
  CX419-1
(3) 1,
L1
  GE071-60
(3) 4,
L1
  CC013-1
(3) 3,
L1
  CC202-1
(3) 4,
L1
  GE071-1
(3) 48,
L1
     CC013-1
(3) 4,
L1
   
    23503  BA210-120
(3) 1,
L1
  TE311-65
(3) 2,
L1
  TE311-1
(3) 1,
L1
     TE311-1
(3) 2,
L1
  TE311-65
(3) 1,
L1
    23504  TA209-1
(3) 1,
L1
  TA209-1
(3) 2,
L1
   
พุธ    23201  HZ302-1
(3) 2,
L1
  BT006-1
(3) 1,
L1
  HK437-1
(3) 1,
L1
     TH002-1
(3) 1,
L1
   
    23202  LW103-1
(3) 1,
L1
  LW316-1
(3) 1,
L1
  LW205-55
(2) 1,
L1
    23203  CX421-1
(3) 1,
L1
  HZ316-1
(3) 1,
L1
  CF001-1
(3) 3,
L1
    23204  AC317-65
(3) 1,
L1
  NL211-1
(3) 1,
L1
   
     NG201-1
(3) 1,
L1
   
    23501  EX212-1
(3) 1,
L1
  TS104-1
(3) 1,
L1
  TS104-1
(3) 2,
L1
    23502  CX402-1
(3) 1,
L1
  GE071-120
(3) 7,
L1
   
     GE071-1
(3) 62,
L1
   
    23503     TT303-65
(3) 1,
L1
   
     TT303-1
(3) 1,
L1
   
    23504  TA211-1
(3) 1,
L1
  TA306-1
(3) 1,
L1
  TA208-1
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี    23201  HK222-1
(3) 1,
L1
  HK222-1
(3) 2,
L1
  HK222-1
(3) 3,
L1
    23202     LW102-1
(3) 1,
L1
   
    23203  LW207-1
(3) 1,
L1
  GE071-1
(3) 73,
L1
  CF001-1
(3) 2,
L1
  CF001-1
(3) 1,
L1
      
    23501     BE225-E58
(3) 1,
L9
  BA304-E
(3) 1,
L9
    23503  TT405-1
(3) 1,
L1
  TE311-1
(3) 3,
L1
  TE311-65
(3) 4,
L1
  TT405-65
(3) 1,
L1
  TE311-65
(3) 3,
L1
  TE311-1
(3) 4,
L1
    23504  TH103-1
(3) 1,
L1
  BA201-120
(3) 1,
L1
  TH102-1
(3) 1,
L1
  BT229-1
(3) 1,
L1
     BT103-1
(3) 1,
L1
    23701     TE309-1
(3) 1,
L1
  TE309-65
(3) 2,
L1
     TE309-65
(3) 1,
L1
  TE309-1
(3) 2,
L1
ศุกร์    23201  HK222-1
(3) 5,
L1
  HK222-1
(3) 6,
L1
   
    23203  CA113-1
(3) 5,
L1
  CM007-1
(3) 1,
L1
   
  CA308-1
(3) 5,
L1
      
    23501     AC914-E58
(3) 1,
L9
   
    23503     TS302-1
(3) 1,
L1
   
     TS302-65
(3) 1,
L1
   
    23504     TS203-1
(3) 1,
L1
   
     TT228-1
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L15 = ปริญญาตรี - ปกติ1 (Harbour.Space@UTCC)
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = (เลิกใช้) ป.โท ภาคปกติ
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = (เลิกใช้) ป.โทGlobalMBAG1&MIBE(ก่อนรหัส13)
L54 = (เลิกใช้) ป.โท EX-MBA
L55 = (เลิกใช้) ป.บัณฑิต ภาษีอากร
L56 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา
L57 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L58 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา(ก่อนรหัส12)
L59 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L60 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ
L61 = ISM ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = ISM ป.โท MBA
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = ISM ป.เอก D.M และ D.B.A.
L67 = (เลิกใช้) ISM/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (เก่า)
L73 = ป.โท วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L74 = ป.เอก วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L75 = (ยังไม่ได้ใช้) ISM ป.โท ภาคเสาร์-อาทิตย์ Global MBA-Bilingual Program
L76 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท
L77 = ป.โท Harbour.Space@UTCC
L78 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท/ป.เอก
L80 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = (เลิกใช้) ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L89 = ป.เอก DBA Executive
L90 = ISM ป.โท MBA Offshore (นอกประเทศ)
L94 = ป.เอก (Credit Bank)
L95 = ป.โท Pre Master & Credit Bank
L96 = ป.โท (ผู้เรียนเฉพาะรายวิชา)
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นศ.แลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744